Az Országos Onkológiai Intézet Kutatási Centruma pályázati úton bekerült
a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett
Magyarország „TOP 50” kutatási infrastruktúrája közé.


A nemzetközi eredményeink mellett számunkra nagyon fontos a hazai
tudományos elithez való tartozásunk elismerése is.
A díj odaítélését komoly stratégia mentén végzett szisztematikus,
összehangolt építő munka előzte meg, amelynek egyik kulcs eleme az alap,
klinikai és transzlációs kutatások erősítése és harmonizálása annak
érdekében, hogy a betegágynál megfogalmazott kérdések tudományos
megválaszolása után a gyógyításban hasznosuló eredmények születhessenek.
A tanusítványt Prof. Dr. Polgár Csaba főigazgató főorvos és Prof. Dr.
Nagy Péter tudományos igazgató vette át.

Forrás:
https://www.facebook.com/onkologiaiintezet/posts/794309881968239