A Rákbetegek országos szövetsége tevékenységét 1990. évi magalakulása óta nagyrészt önkéntes segítőkre, a munkájukat és idejüket ingyen falajánló, áldozatkész emberekre alapozza.

Ha közénk szeretne tartozni, mert...

Rákbetegségből felépült és szívesen megosztaná tapasztalatait más betegekkel;

Vannak ötletei a rákbetegek és hozzátartozóik támogatására;

Szakemberként (orvosként, pszichológusként, gyógytornászként, nővérként, dietetikusként, szociális munkásként stb.) szívesen vállalna önkéntes feladatokat rákbetegek körében;

A szövetség rendes tagja vagy pártolója szeretne lenni;

Várjuk jelentkezését!

A Rákbetegek Országos Szövetségének önkéntes segítő programja

A segítés, önsegítés kölcsönös segítség készsége és igénye immanens része az emberi természetnek. Átszövi az érzelmi, intellektuális és spirituális megnyilvánulásait egyaránt. A segítőkészséget az élethelyzetek széles skálájának motivációi hívják elő és aktivizálják a katasztrófa helyzetektől egy beteg ember gyámolításáig. A rákbetegek önkéntes segítő mozgalmának negyed százados szerves fejlődése során követhettük figyelemmel a rákbetegeket segítő tevékenységek megjelenését az egyedi jelenségek társadalmi gyakorlattá válásáig.
Hazánkban az 1986-ban megalakult első önsegítő csoport, amely elindított egy új szemléletformálást a rákbeteg ellátásban, az orvos-beteg kapcsolatban és a társadalmi közfelfogásban. Ugyanakkor inspirálója volt az önkéntes segítő programok elindításának, amely újszerű és egyedi társadalmi aktivitás volt.
Magyarországon az Országos Onkológiai Intézetben alakult meg az első önkéntes segítő szolgálat 1989. februárban. Szakmai irányítója és mentora az intézet pszicho onkológiai csoportja volt, (vezetője dr. Muszbek Katalin) tagjai pedig a rákbeteg mozgalom legaktívabb tagjai, csoportjai (az 1990-ben alakult Rákbetegek Országos Szövetségének alapítói).
A program megtervezése, megszervezése, lebonyolítása, azaz a résztvevők gondos kiválasztása, felkészítése, elméleti és gyakorlati képzése, a professzionális és laikus segítők közös csoportokban történő tréningjei az előadók, a csoportvezetők kiválasztása, felkészülése és felkészítése modell értékű volt. Az előzmények nélküli program egyben a képzők képzését is jelentette és az néhány év során országossá bővülve, kilépve a fővárosi hatókörből országos szemléletformáló folyamattá bővült. E megalapozó képzéseken résztvevő professzionális és laikus önkéntesek napjainkig aktív és elkötelezett személyi bázisát képezik a különféle rákbetegekért dolgozó civil szervezeteknek és az onkológiai ellátásnak.

A Rákbetegek Országos Szövetségének önkéntes képzési programja 80 órás - elméleti képzés 18 óra, irodalom feldolgozás 8 óra, készségfejlesztési gyakorlatok 46 óra, terepismeret és intézményi gyakorlat 8 óra.
A program célja: a klinikai onkológiai osztályok fekvő- és járó beteg ellátásában részesülő betegek és hozzátartozóik pszichés és szociális támogatása, egészségügyi és társadalmi rehabilitációjának segítése. Az önkéntes segítőknek a nem professzionális segítő feladatokra történő felkészítése olyan kiegészítő szolgáltatások nyújtására, melyek a segített beteg személyek életét elviselhetőbbé teszik, így az önkéntes segítő tevékenysége harmonikusan illeszkedik a gyógyító személyzet munkájához.

Az önkéntesek kiválasztásának szempontjai: egészséges személyiségű felnőtt (18 év feletti); segítő attitűd; felelősségvállalás; döntésképesség; nyitottság; empátiakészség; elfogadás képessége; jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség; rákbetegségben érintett személy, ha minimum két éve gyógyult; vállalja a képzésben való részvételt, és elfogadja annak követelményrendszerét;

Mit várunk a felkészített önkéntestől?
- szociális érzékenységet; humánumot; az emberi méltóság, a személyiségi jogok, a szabad választás jogának tiszteltben tartását, a meghallgatás-figyelem képességét, a beteg szükségleteire való figyelést; döntésképességet, kompetencia határok ismeretét és betartását; önállóságot; a feladatvállalás felmérését, mérlegelését és kontrollálását; külső kontroll elfogadását; alkalmazkodás és együttműködő készséget; általános etikai előírások betartását az intézményben.

A Rákbetegek Országos Szövetségében a képzéseken felkészített önkéntesek tevékenységét a Szövetség munkatársai kísérik figyelemmel és koordinálják, szupervíziójukhoz külső szakembereket vesznek igénybe. A nehéz és a személyiséget megterhelő terepmunka miatt az önkéntesek korlátozott ideig tudják végezni vállalásukat, ezért újabb és újabb önkénteseket kell toborozni és felkészíteni. Az önkéntes segítők képzését a Napforduló Szolgálatok végzik.
(Budapest, Nyíregyháza, Szolnok, Szeged, Jászberény,)

A Szövetség önkénteseinek legnagyobb táborát a spontán aktivizálódott önkéntesek teszik ki, akik elsősorban a Szövetség tagszervezeteinek, klubjainak és egyesületeinek tagjai, akik a következő önkéntes feladatokat látják el:
Rendezvények, fórumok szervezése, közreműködés közösségi programokon, (egészségnapok, civil találkozók, kirándulások, kulturális rendezvények, regionális klubtalálkozók) adománygyűjtés, tájékoztató anyagok eljuttatása betegekhez és családtagjaikhoz, közreműködés szociális ügyek intézésében, az otthon ápolt betegek látogatása, a beteg és családtagjaik segítése házimunkával és ügyeik intézésével, a gyógyíthatatlan betegek kísérése, és a gyászmunka. A gyászmunka során a családtagok és a csoporttagok, klubtagok támogatása a kölcsönös segítségnyújtás jegyében.

Jelenleg a Napforduló Szolgálatoknál és a tagszervezetekben 110 felkészített önkéntes segítő tevékenykedik, akiknek személyes támaszadó segítő kapcsolata több ezerre tehető, a tagok és hozzátartozók, valamint a nyilvános rendezvényeken a személyes kapcsolatok száma 10 000- 15.000 főre tehető.